KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Aktive Sportif Hizmetleri A.Ş. işbu Müşteri Bilgi Formunda yer alan ad, soyad, adres, meslek, doğum tarihi ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ileride gerçekleşebilecek sözleşme ve/veya tarafımızca sunulabilecek diğer hizmetlerden ve fırsatlardan haberdar edilebilmeniz ve/veya görüş ve önerileriniz ile ilgili bilgilendirilebilmeniz ve/veya size daha iyi hizmet verebilmemiz amacıyla [10] süreyle saklamaktadır. Bu sürenin ardından kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Aktive Sportif Hizmetleri A.Ş.’nin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve alt acenteleri ile Aktive Sportif Hizmetleri A.Ş.’nin grup şirketleriyle paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir. Veri sorumlusu sıfatıyla Aktive Sportif Hizmetleri A.Ş.’ye başvurarak ya da info@oxygensc.com mail adresi üzerinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Şirket tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren Aktive Sportif Hizmetleri A.Ş.” ait Kişisel Verilerinizin İşlenmesiyle İlgili Aydınlatma Ve Rıza Metni”nin incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni imzalayarak “Aktive Sportif Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerinizin İşlenmesiyle İlgili Aydınlatma Ve Rıza Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın kişisel verilerimin işlenmesine, yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.